22:45 ICT Thứ tư, 28/06/2017

Trang nhất » Khảo sát chất lượng » Điểm KSCL khối 12

Điểm KSCL K12 lần V

Gửi lên: 13/05/2017 10:03 Đã xem 894 Đã tải về 1256

Điểm KSCL Khối 12 lần IV năm học 2016-2017

ĐIểm khảo sát chất lượng lần IV năm học 2016 - 2017
- ĐIểm Trường THPT Chuyên: Part 01
- ĐIểm trường ngoài: Part 02

Gửi lên: 05/04/2017 22:22 Đã xem 2799 Đã tải về 4309

Điểm KSCL Khối 12 lần 3 năm học 2016-2017

Gửi lên: 24/02/2017 07:35 Đã xem 1579 Đã tải về 2594

Điểm KSCL K12 lần 1 năm học 2016-2017

Gửi lên: 05/12/2016 23:23 Đã xem 1416 Đã tải về 1634

Điểm KSCL THPT lần 2 (6/2016)

Kết quả khảo sát chất lượng THPT tháng 6/2016

Gửi lên: 24/06/2016 23:02 Đã xem 1460 Đã tải về 1822

Điểm KSCL lần V năm 2016

Điểm khảo sát chất lượng lần V năm học 2015-2016, bao gồm điểm của các HS THPT Chuyên TB và HS các trường bạn.
(Đã cập nhật lại điểm thi môn T.Anh)

Gửi lên: 27/05/2016 08:45 Đã xem 2827 Đã tải về 3346

Điểm KSCL 12 lần 4 2015-2016 (trường ngoài)

Gửi lên: 07/04/2016 23:32 Đã xem 1497 Đã tải về 1526

Điểm KSCL 12 lần 4 2015-2016

Gửi lên: 07/04/2016 23:29 Đã xem 1238 Đã tải về 1275

Điểm khảo sát chất lượng lần 3 năm học 2015-2016. Khối 12

Gửi lên: 29/01/2016 21:52 Đã xem 2177 Đã tải về 2439

khảo sát khối 12 lần 2

Gửi lên: 10/12/2015 16:04 Đã xem 1670 Đã tải về 2073

Điểm KS Khối 10, lần 1. 2015-2016

Gửi lên: 06/11/2015 06:54 Đã xem 1484 Đã tải về 1137

Điểm KS khối 12, lần 1. 2015-2016

Gửi lên: 05/11/2015 16:19 Đã xem 1424 Đã tải về 2046

Điểm KS khối 11, lần 1. 2015-2016

Gửi lên: 05/11/2015 09:18 Đã xem 1268 Đã tải về 1758

Điểm khảo sát ĐH lần 6 cả trường ngoài

Gửi lên: 25/06/2015 14:24 Đã xem 1351 Đã tải về 1877

Điểm KS ĐH lần 5 cả trường ngoài: 2014-2015

Gửi lên: 22/05/2015 07:20 Đã xem 1800 Đã tải về 2791