05:05 ICT Thứ tư, 04/05/2016

Trang nhất » Khảo sát chất lượng » Điểm KSCL khối 10 , 11

KS khối 10, khối 11 lần 3, 2015-2016

Gửi lên: 24/03/2016 10:12 Đã xem 1078 Đã tải về 3083

Điểm KSCL Lần 2 năm học 2015-2016 Khối 11

Gửi lên: 01/01/2016 22:24 Đã xem 955 Đã tải về 1276

Điểm KSCL Lần 2 năm học 2015-2016 Khối 10

Gửi lên: 01/01/2016 22:24 Đã xem 870 Đã tải về 1247

Điểm KS Khối 10 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:32 Đã xem 2431 Đã tải về 2678

Điểm KS Khối 11 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:30 Đã xem 1358 Đã tải về 2607

Điểm khối 11 KS lần 3: 2014-2015

Gửi lên: 03/04/2015 08:03 Đã xem 808 Đã tải về 842

Điểm KS Khối 10 lần 3.2014-2015

Gửi lên: 02/04/2015 16:10 Đã xem 1248 Đã tải về 1857

Điểm khảo sát lần 1, khối 10: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 15:34 Đã xem 1438 Đã tải về 1473

Điểm KS lần 1, khối 11: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 07:12 Đã xem 1002 Đã tải về 1261

Bảng điểm KS Khối 11 lần 4

Gửi lên: 18/05/2014 15:56 Đã xem 1064 Đã tải về 483

Bảng điểm KS Khối 10 lần 4

Gửi lên: 18/05/2014 15:55 Đã xem 1114 Đã tải về 508

Điểm KS Khối 10 Lần 3_2013-2014

Gửi lên: 04/04/2014 07:26 Đã xem 1517 Đã tải về 1111

Điểm KS khối 11 lần 3_2013-2014

Gửi lên: 03/04/2014 14:48 Đã xem 962 Đã tải về 989

khảo sát lần 2 khối 10: 2013-2014

Gửi lên: 31/12/2013 10:52 Đã xem 1829 Đã tải về 2295

Khảo sát phân ban lần 2_K11, lần 2: 2013-2014

Gửi lên: 30/12/2013 16:45 Đã xem 1519 Đã tải về 1990