14:17 ICT Thứ hai, 29/08/2016
Thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình năm học 2016 - 2017

Trang nhất » Khảo sát chất lượng » Điểm KSCL khối 10 , 11

Điểm KSCL L4 2015-2016 khối 10, 11

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng lần 4, khối 10 + 11

Gửi lên: 14/05/2016 21:36 Đã xem 1284 Đã tải về 3221

KS khối 10, khối 11 lần 3, 2015-2016

Gửi lên: 24/03/2016 10:12 Đã xem 1791 Đã tải về 3982

Điểm KSCL Lần 2 năm học 2015-2016 Khối 11

Gửi lên: 01/01/2016 22:24 Đã xem 1147 Đã tải về 1402

Điểm KSCL Lần 2 năm học 2015-2016 Khối 10

Gửi lên: 01/01/2016 22:24 Đã xem 1033 Đã tải về 1357

Điểm KS Khối 10 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:32 Đã xem 2562 Đã tải về 2806

Điểm KS Khối 11 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:30 Đã xem 1455 Đã tải về 2681

Điểm khối 11 KS lần 3: 2014-2015

Gửi lên: 03/04/2015 08:03 Đã xem 876 Đã tải về 852

Điểm KS Khối 10 lần 3.2014-2015

Gửi lên: 02/04/2015 16:10 Đã xem 1319 Đã tải về 1899

Điểm khảo sát lần 1, khối 10: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 15:34 Đã xem 1526 Đã tải về 1489

Điểm KS lần 1, khối 11: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 07:12 Đã xem 1070 Đã tải về 1280

Bảng điểm KS Khối 11 lần 4

Gửi lên: 18/05/2014 15:56 Đã xem 1148 Đã tải về 483

Bảng điểm KS Khối 10 lần 4

Gửi lên: 18/05/2014 15:55 Đã xem 1213 Đã tải về 508

Điểm KS Khối 10 Lần 3_2013-2014

Gửi lên: 04/04/2014 07:26 Đã xem 1577 Đã tải về 1117

Điểm KS khối 11 lần 3_2013-2014

Gửi lên: 03/04/2014 14:48 Đã xem 1026 Đã tải về 993

khảo sát lần 2 khối 10: 2013-2014

Gửi lên: 31/12/2013 10:52 Đã xem 1904 Đã tải về 2312