21:09 ICT Thứ ba, 21/02/2017

Trang nhất » Khảo sát chất lượng » Điểm KSCL khối 10 , 11

Điểm KSCL K10 lần 1 năm học 2016-2017

Gửi lên: 05/12/2016 23:25 Đã xem 997 Đã tải về 1435

Điểm KSCL K11 lần 1 năm học 2016-2017

Gửi lên: 05/12/2016 23:24 Đã xem 714 Đã tải về 1477

Điểm KSCL L4 2015-2016 khối 10, 11

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng lần 4, khối 10 + 11

Gửi lên: 14/05/2016 21:36 Đã xem 1900 Đã tải về 3940

KS khối 10, khối 11 lần 3, 2015-2016

Gửi lên: 24/03/2016 10:12 Đã xem 2058 Đã tải về 4217

Điểm KSCL Lần 2 năm học 2015-2016 Khối 11

Gửi lên: 01/01/2016 22:24 Đã xem 1299 Đã tải về 1498

Điểm KSCL Lần 2 năm học 2015-2016 Khối 10

Gửi lên: 01/01/2016 22:24 Đã xem 1174 Đã tải về 1423

Điểm KS Khối 10 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:32 Đã xem 2642 Đã tải về 2825

Điểm KS Khối 11 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:30 Đã xem 1528 Đã tải về 2696

Điểm khối 11 KS lần 3: 2014-2015

Gửi lên: 03/04/2015 08:03 Đã xem 938 Đã tải về 862

Điểm KS Khối 10 lần 3.2014-2015

Gửi lên: 02/04/2015 16:10 Đã xem 1385 Đã tải về 1913

Điểm khảo sát lần 1, khối 10: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 15:34 Đã xem 1611 Đã tải về 1516

Điểm KS lần 1, khối 11: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 07:12 Đã xem 1132 Đã tải về 1289

Bảng điểm KS Khối 11 lần 4

Gửi lên: 18/05/2014 15:56 Đã xem 1204 Đã tải về 483

Bảng điểm KS Khối 10 lần 4

Gửi lên: 18/05/2014 15:55 Đã xem 1286 Đã tải về 508

Điểm KS Khối 10 Lần 3_2013-2014

Gửi lên: 04/04/2014 07:26 Đã xem 1649 Đã tải về 1124