15:56 ICT Thứ năm, 27/04/2017

Trang nhất » Khảo sát chất lượng » Điểm KSCL khối 10 , 11

Điểm KSCL Khối 10 lần 3 năm học 2016-2017

Gửi lên: 22/03/2017 12:55 Đã xem 781 Đã tải về 40

Điểm KSCL Khối 11 lần 3 năm học 2016-2017

Gửi lên: 22/03/2017 12:51 Đã xem 741 Đã tải về 125

Điểm KSCL K10 lần 1 năm học 2016-2017

Gửi lên: 05/12/2016 23:25 Đã xem 1210 Đã tải về 1589

Điểm KSCL K11 lần 1 năm học 2016-2017

Gửi lên: 05/12/2016 23:24 Đã xem 869 Đã tải về 1650

Điểm KSCL L4 2015-2016 khối 10, 11

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng lần 4, khối 10 + 11

Gửi lên: 14/05/2016 21:36 Đã xem 1955 Đã tải về 3997

KS khối 10, khối 11 lần 3, 2015-2016

Gửi lên: 24/03/2016 10:12 Đã xem 2112 Đã tải về 4245

Điểm KSCL Lần 2 năm học 2015-2016 Khối 11

Gửi lên: 01/01/2016 22:24 Đã xem 1335 Đã tải về 1518

Điểm KSCL Lần 2 năm học 2015-2016 Khối 10

Gửi lên: 01/01/2016 22:24 Đã xem 1209 Đã tải về 1432

Điểm KS Khối 10 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:32 Đã xem 2666 Đã tải về 2850

Điểm KS Khối 11 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:30 Đã xem 1549 Đã tải về 2704

Điểm khối 11 KS lần 3: 2014-2015

Gửi lên: 03/04/2015 08:03 Đã xem 955 Đã tải về 863

Điểm KS Khối 10 lần 3.2014-2015

Gửi lên: 02/04/2015 16:10 Đã xem 1410 Đã tải về 1917

Điểm khảo sát lần 1, khối 10: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 15:34 Đã xem 1635 Đã tải về 1522

Điểm KS lần 1, khối 11: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 07:12 Đã xem 1157 Đã tải về 1289

Bảng điểm KS Khối 11 lần 4

Gửi lên: 18/05/2014 15:56 Đã xem 1225 Đã tải về 483