22:43 ICT Thứ tư, 28/06/2017

Trang nhất » Khảo sát chất lượng » Điểm KSCL khối 10 , 11

Điểm KSCL lần IV khối 11

Gửi lên: 17/05/2017 17:10 Đã xem 1124 Đã tải về 1667

Điểm KSCL lần IV khối 10

Gửi lên: 17/05/2017 17:08 Đã xem 1140 Đã tải về 1579

Điểm KSCL Khối 10 lần 3 năm học 2016-2017

Gửi lên: 22/03/2017 12:55 Đã xem 1258 Đã tải về 53

Điểm KSCL Khối 11 lần 3 năm học 2016-2017

Gửi lên: 22/03/2017 12:51 Đã xem 1026 Đã tải về 134

Điểm KSCL K10 lần 1 năm học 2016-2017

Gửi lên: 05/12/2016 23:25 Đã xem 1341 Đã tải về 1671

Điểm KSCL K11 lần 1 năm học 2016-2017

Gửi lên: 05/12/2016 23:24 Đã xem 942 Đã tải về 1685

Điểm KSCL L4 2015-2016 khối 10, 11

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng lần 4, khối 10 + 11

Gửi lên: 14/05/2016 21:36 Đã xem 2047 Đã tải về 4074

KS khối 10, khối 11 lần 3, 2015-2016

Gửi lên: 24/03/2016 10:12 Đã xem 2155 Đã tải về 4261

Điểm KSCL Lần 2 năm học 2015-2016 Khối 11

Gửi lên: 01/01/2016 22:24 Đã xem 1365 Đã tải về 1530

Điểm KSCL Lần 2 năm học 2015-2016 Khối 10

Gửi lên: 01/01/2016 22:24 Đã xem 1246 Đã tải về 1441

Điểm KS Khối 10 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:32 Đã xem 2702 Đã tải về 2858

Điểm KS Khối 11 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:30 Đã xem 1572 Đã tải về 2712

Điểm khối 11 KS lần 3: 2014-2015

Gửi lên: 03/04/2015 08:03 Đã xem 973 Đã tải về 867

Điểm KS Khối 10 lần 3.2014-2015

Gửi lên: 02/04/2015 16:10 Đã xem 1432 Đã tải về 1917

Điểm khảo sát lần 1, khối 10: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 15:34 Đã xem 1657 Đã tải về 1526