13:51 ICT Thứ năm, 27/10/2016

Trang nhất » Khảo sát chất lượng » Điểm KSCL khối 10 , 11

Điểm KSCL L4 2015-2016 khối 10, 11

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng lần 4, khối 10 + 11

Gửi lên: 14/05/2016 21:36 Đã xem 1419 Đã tải về 3454

KS khối 10, khối 11 lần 3, 2015-2016

Gửi lên: 24/03/2016 10:12 Đã xem 1872 Đã tải về 4064

Điểm KSCL Lần 2 năm học 2015-2016 Khối 11

Gửi lên: 01/01/2016 22:24 Đã xem 1208 Đã tải về 1447

Điểm KSCL Lần 2 năm học 2015-2016 Khối 10

Gửi lên: 01/01/2016 22:24 Đã xem 1085 Đã tải về 1381

Điểm KS Khối 10 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:32 Đã xem 2591 Đã tải về 2809

Điểm KS Khối 11 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:30 Đã xem 1480 Đã tải về 2684

Điểm khối 11 KS lần 3: 2014-2015

Gửi lên: 03/04/2015 08:03 Đã xem 899 Đã tải về 854

Điểm KS Khối 10 lần 3.2014-2015

Gửi lên: 02/04/2015 16:10 Đã xem 1344 Đã tải về 1900

Điểm khảo sát lần 1, khối 10: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 15:34 Đã xem 1559 Đã tải về 1498

Điểm KS lần 1, khối 11: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 07:12 Đã xem 1093 Đã tải về 1283

Bảng điểm KS Khối 11 lần 4

Gửi lên: 18/05/2014 15:56 Đã xem 1171 Đã tải về 483

Bảng điểm KS Khối 10 lần 4

Gửi lên: 18/05/2014 15:55 Đã xem 1244 Đã tải về 508

Điểm KS Khối 10 Lần 3_2013-2014

Gửi lên: 04/04/2014 07:26 Đã xem 1604 Đã tải về 1119

Điểm KS khối 11 lần 3_2013-2014

Gửi lên: 03/04/2014 14:48 Đã xem 1040 Đã tải về 993

khảo sát lần 2 khối 10: 2013-2014

Gửi lên: 31/12/2013 10:52 Đã xem 1922 Đã tải về 2313