03:01 ICT Thứ ba, 31/03/2015

Trang nhất » Điểm thi KS » Khảo sát chất lượng 10 , 11

Điểm khảo sát lần 1, khối 10: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 15:34 Đã xem 801 Đã tải về 1112

Điểm KS lần 1, khối 11: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 07:12 Đã xem 660 Đã tải về 1106

Bảng điểm KS Khối 11 lần 4

Gửi lên: 18/05/2014 15:56 Đã xem 717 Đã tải về 483

Bảng điểm KS Khối 10 lần 4

Gửi lên: 18/05/2014 15:55 Đã xem 635 Đã tải về 508

Điểm KS Khối 10 Lần 3_2013-2014

Gửi lên: 04/04/2014 07:26 Đã xem 1115 Đã tải về 1040

Điểm KS khối 11 lần 3_2013-2014

Gửi lên: 03/04/2014 14:48 Đã xem 765 Đã tải về 940

khảo sát lần 2 khối 10: 2013-2014

Gửi lên: 31/12/2013 10:52 Đã xem 1568 Đã tải về 2222

Khảo sát phân ban lần 2_K11, lần 2: 2013-2014

Gửi lên: 30/12/2013 16:45 Đã xem 1296 Đã tải về 1944

Điểm KS chất lượng lần 1 Khối 10, 2013-2014

Gửi lên: 31/10/2013 10:25 Đã xem 1309 Đã tải về 1946

Điểm KS chất lượng lần 1 Khối 11, 2013-2014

Gửi lên: 28/10/2013 15:39 Đã xem 756 Đã tải về 903

Điểm khối 11 phân ban lần 4: 2012-2013

Gửi lên: 21/05/2013 07:49 Đã xem 1440 Đã tải về 2012

Điểm khối 10 phân ban lần 4: 2012-2013

Gửi lên: 21/05/2013 07:49 Đã xem 1522 Đã tải về 2169

Bảng điểm khảo sát lần III - Khối 11, 2012-2013

Gửi lên: 18/03/2013 20:29 Đã xem 1077 Đã tải về 1153

Bảng điểm khảo sát lần III - Khối 10, 2012-2013

Gửi lên: 18/03/2013 20:27 Đã xem 1000 Đã tải về 959

Bang điểm KS PB lần 2 Khối11: 2012-2013

Gửi lên: 03/01/2013 14:11 Đã xem 605 Đã tải về 882