13:49 ICT Thứ tư, 28/09/2016

Trang nhất » Khảo sát chất lượng » Điểm KSCL khối 10 , 11

Điểm KSCL L4 2015-2016 khối 10, 11

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng lần 4, khối 10 + 11

Gửi lên: 14/05/2016 21:36 Đã xem 1359 Đã tải về 3356

KS khối 10, khối 11 lần 3, 2015-2016

Gửi lên: 24/03/2016 10:12 Đã xem 1832 Đã tải về 4026

Điểm KSCL Lần 2 năm học 2015-2016 Khối 11

Gửi lên: 01/01/2016 22:24 Đã xem 1187 Đã tải về 1440

Điểm KSCL Lần 2 năm học 2015-2016 Khối 10

Gửi lên: 01/01/2016 22:24 Đã xem 1055 Đã tải về 1367

Điểm KS Khối 10 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:32 Đã xem 2580 Đã tải về 2809

Điểm KS Khối 11 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:30 Đã xem 1472 Đã tải về 2683

Điểm khối 11 KS lần 3: 2014-2015

Gửi lên: 03/04/2015 08:03 Đã xem 888 Đã tải về 853

Điểm KS Khối 10 lần 3.2014-2015

Gửi lên: 02/04/2015 16:10 Đã xem 1331 Đã tải về 1900

Điểm khảo sát lần 1, khối 10: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 15:34 Đã xem 1544 Đã tải về 1492

Điểm KS lần 1, khối 11: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 07:12 Đã xem 1081 Đã tải về 1281

Bảng điểm KS Khối 11 lần 4

Gửi lên: 18/05/2014 15:56 Đã xem 1159 Đã tải về 483

Bảng điểm KS Khối 10 lần 4

Gửi lên: 18/05/2014 15:55 Đã xem 1232 Đã tải về 508

Điểm KS Khối 10 Lần 3_2013-2014

Gửi lên: 04/04/2014 07:26 Đã xem 1591 Đã tải về 1117

Điểm KS khối 11 lần 3_2013-2014

Gửi lên: 03/04/2014 14:48 Đã xem 1035 Đã tải về 993

khảo sát lần 2 khối 10: 2013-2014

Gửi lên: 31/12/2013 10:52 Đã xem 1917 Đã tải về 2313