09:02 ICT Chủ nhật, 02/08/2015

Trang nhất » Điểm thi KS » Khảo sát chất lượng 10 , 11

Điểm KS Khối 10 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:32 Đã xem 1542 Đã tải về 2021

Điểm KS Khối 11 lần 4.2014-2015

Gửi lên: 04/05/2015 16:30 Đã xem 982 Đã tải về 2239

Điểm khối 11 KS lần 3: 2014-2015

Gửi lên: 03/04/2015 08:03 Đã xem 614 Đã tải về 754

Điểm KS Khối 10 lần 3.2014-2015

Gửi lên: 02/04/2015 16:10 Đã xem 1018 Đã tải về 1741

Điểm khảo sát lần 1, khối 10: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 15:34 Đã xem 1108 Đã tải về 1312

Điểm KS lần 1, khối 11: 2014-2015

Gửi lên: 23/10/2014 07:12 Đã xem 808 Đã tải về 1198

Bảng điểm KS Khối 11 lần 4

Gửi lên: 18/05/2014 15:56 Đã xem 930 Đã tải về 483

Bảng điểm KS Khối 10 lần 4

Gửi lên: 18/05/2014 15:55 Đã xem 938 Đã tải về 508

Điểm KS Khối 10 Lần 3_2013-2014

Gửi lên: 04/04/2014 07:26 Đã xem 1307 Đã tải về 1093

Điểm KS khối 11 lần 3_2013-2014

Gửi lên: 03/04/2014 14:48 Đã xem 841 Đã tải về 969

khảo sát lần 2 khối 10: 2013-2014

Gửi lên: 31/12/2013 10:52 Đã xem 1651 Đã tải về 2261

Khảo sát phân ban lần 2_K11, lần 2: 2013-2014

Gửi lên: 30/12/2013 16:45 Đã xem 1367 Đã tải về 1963

Điểm KS chất lượng lần 1 Khối 10, 2013-2014

Gửi lên: 31/10/2013 10:25 Đã xem 1390 Đã tải về 1974

Điểm KS chất lượng lần 1 Khối 11, 2013-2014

Gửi lên: 28/10/2013 15:39 Đã xem 807 Đã tải về 911

Điểm khối 11 phân ban lần 4: 2012-2013

Gửi lên: 21/05/2013 07:49 Đã xem 1584 Đã tải về 2051