19:14 ICT Thứ tư, 07/10/2015

Trang nhất » Lịch công tácSố công việc hiển thị Xem lịch: Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Ghi chú
Thứ hai
05/10/2015
07:00 - 16:00 -Hoàn thành công tác bàn giao Thư viện.( Phụ trách: Thầy Trung. Hùng,Lý,Phán).
-14h30: Họp Đảng Ủy.
- 15h30: Họp Cơ quan.
Trường THPT Chuyên TB
Thứ ba
06/10/2015
07:00 - 16:00 Giáo Viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn hoàn thành Hồ sơ đầu năm. Trường THPT Chuyên TB
Thứ tư
07/10/2015
07:00 - 16:00 Thanh tra hồ sơ giáo viên.( Phụ trách Thầy Dũng và Ban thanh tra nhân dân). Trường THPT Chuyên TB
Thứ năm
08/10/2015
08:00 - 11:00 Sở GDDT kiểm tra hồ sơ đầu năm. Trường THPT Chuyên TB
Thứ sáu
09/10/2015
06:45 - 16:00 Sáng thi Olinpic chọn HSG QG Buổi 1 ( Học sinh nghỉ học buổi sáng, chiều học đề cao bình thường). Trường THPT Chuyên TB
Thứ bảy
10/10/2015
07:00 - 16:00 Sáng thi Olinpic chọn HSG QG Buổi 2 ( Học sinh nghỉ học buổi sáng, chiều học đề cao bình thường). Trường THPT Chuyên TB